e-weld, Hjemmeside   
Hoved side
Bruke e-weld
Fugetyper
Innstillinger
Registrere e-weld
HTML visning av rapport 

Meny knappen "Forhåndsvis rapport" genererer en HTML rapport som åpnes i en egen rapportviser. Du kan skrive ut rapporten herfra. Denne forhåndsvisningen er den samme som benyttes i MS Internet Explorer. [Tilbake]

Skriv ut rapport. Innstillinger for utskrift, velg arkstørrelse, retning etc. Forstørre forhåndsvisningen.... Klikk her for å vise en komplett rapport

 
Webmaster 
Industrino AS, Steinliveien 3, 3772 KRAGERØ. Mob.:+47 920 16 136  e-post: