e-weld, Hjemmeside   
Hoved side
Bruke e-weld
Fugetyper
Innstillinger
Registrere e-weld
Innstillinger i e-weld 
 • Start e-weld.
 • Klikk på meny for instillinger, tre valg kommer opp. Velg språk, Velg Logofil og Alternativer...

 • Velge et språk.

  Du kan når som helst endre språk, med umiddelbar virkning. Eneste unntak er i HTML visning av rapport. Her må rapporten startes på nytt for at språkendringen skal tre i kraft.
 • Vil du velge språk, klikk på undermeny for Velg Språk/Choose your language......

 • Velge Logo.

  I HTML rapportene som genereres av e-weld er det som standard valgt e-weld logo øverst til høyre. Nå er det mulig å velge egen logo. Bildeformat kan være: *.bmp, *.ico, *.jpg, *.jpeg, *.png.
 • Vil du velge Logofil, klikk på undermeny for Velg Logofil......
 • Hvis du vil endre alternativer, klikk på undermeny for Alternativer......
  Følgende alternativer er tilgjengelige:

 • Valuta. Velg ønsket valuta.
 • Standard enheter for kalkyler. Du kan velge mellom ISO enheter og Engelske enheter.
 •  
  Webmaster 
  Industrino AS, Steinliveien 3, 3772 KRAGERØ. Mob.:+47 920 16 136  e-post: